BEJAARD EN VOGELVRIJ
MEDEDELINGEN/TIPS !!
OPROEPEN !!
DWAZE KINDEREN
CORDAAN ZWARTBOEK
CORDAAN ONDER VUUR
Acties zorgpersoneel
In de media
Citaten en reacties
Commentaar
Reacties van Cordaan
EEN ANDER CORDAAN !
BIZAR NIEUW(s)
AMSTA en OSIRA
GESCHIEDENIS B & V
Dagboek met foto's
Fotoalbum
VERPLEEGHUIS
ZIEKENHUIS
THUISZORG
BELANGEN ZORGWERELD
BEWINDVOERING
MENTORSCHAP
RECHTSPRAAK
INSTANTIES overige
POLITIEK&Ouderenzorg
LOTGENOTEN MELDEN...
In Memoriam
LOTGENOTENFORUM
LOTGENOTENCONTACT
AANBEVOLEN LINKS
Over...
Site-overzicht


V.a. 9.11.2008 (zie onder "over...")
Dank voor uw bezoek en graag tot ziens!


CORDAAN onder vuur

Commentaar

Commentaar is gebaseerd op verkregen inzicht aan de hand van persoonlijke kennis en ervaring in combinatie met o.a. artikelen uit media, documentatie- en reclamemateriaal van Cordaan en een aantal bronnen bij Cordaan.

Commentaar op citaten en reacties in media:

Augustus 2009:

..."Meer dan 20 jaar behartig ik de belangen van Nelis.Nelis wordt dit jaar 70. Nelis heeft geen familie. . Samen met Nelis willen we graag deze vragen toevoegen aan de discussie:
1 Waarom verdiend de bestuursvoorzitter 311000 euro per jaar en krijgt hij ook nog eens een verhuisgratificatie van 25.000 euro?
2 Waarom hebben twee bestuurders twee dienstauto's (met chauffeur!) ter waarde van 150.000 euro (zie jaarverslag 2008, cordaan pag.123).
3 waarom is er geen onafhankelijke klachtencommissie?"

     Antwoorden op bovenstaande van Nelis en zijn belangenbehartiger zouden kunnen zijn:
Zoals overal heerst er ook onder de zorgtoppers een uitgesproken vriendjespolitiek. Komt goed van pas bij het verdelen van mooie baantjes, riante inkomsten, bonussen, toeslagen en vergoedingen. Ten koste van de zorg voor onze kwetsbaren, dat wel, maar de belastingbetalers vinden dat kennelijk geen punt en politiek Den Haag al helemaal niet.
     1. Mensen als bestuursvoorzitter Damen hebben nooit "genoeg" geld. Ze zijn gewend met gigantische bedragen te leven, zowel voor hen persoonlijk als voor hun organisaties. Ook deze bestuursvooritter woont prachtig en dat kost wat, ook als hij gaat verhuizen. En als het klopt dat hij daarvoor 25.000 euro van het geld voor zorg zou kunnen pakken, waarom zou hij dat dan laten?
Hij zou overigens in 2008 ook € 50.000 hebben geïncasseerd als "beloning voor zijn rol" in de overname van het failliete Amsterdam Thuiszorg. Die overnamekosten bedroegen sowieso al een dikke tien miljoen euro's, dus wie maalt er om een luttele € 50.000??? Tanke van AT kreeg heel veel meer.
     2. Er zijn talloze publicaties te vinden die niet 100% overeen komen, maar de vriendjespolitiek komt hier ongeveer op het volgende neer:
Cordaan wilde al jarenlang fuseren met Amsterdam Thuiszorg en daartoe zijn door Cordaan's bestuursvoorzitter Damen kennelijk al jarenlang gesprekken gevoerd met zijn vriend Tanke, bestuursvoorzitter van Amsterdam Thuiszorg. Misschien zelfs al voordat beide heren deze topposities gingen bekleden en zij ook samen aan de wieg stonden (oprichtingsbestuur, tijdelijk bestuur, definitief bestuur) van de inmiddels invloedrijke vereniging SIGRA. Wellicht is alles, incl. de inlijving van een failliet Amsterdam Thuiszorg, deel van een vooropgezet plan van o.m. beide heren en wellicht speelde "organisatieadviseur" drs. Verwey hierin ook al een rol. Het zou best kunnen dat alles van tevoren doorgestoken kaart is geweest. Topbestuurder Tanke van Amsterdam Thuiszorg werd (wellicht met zijn volledige instemming) buiten Cordaan gehouden omdat "hij teveel negatief in de belangstelling kwam vanwege wanprestaties". Om AT "probleemloos" te kunnen overnemen, werd Tanke dus eerst afgekocht met een zeer riante gouden handdruk (€ 650.000) en o.m. voorlopig behoud van zijn inkomen en dienstauto. Daarmee moet Cordaan te maken hebben gehad, want die club had al in 2007 een managementteam in de hoogste gelederen van AT neergezet... (wat niet gebruikelijk is bij een fusie, maar wel bij een overname). Daarbij zat ook Verwey, die door Cordaan werd ingezet als interim bestuursvoorzitter, in eerste instantie náást Tanke. Verwey was op dat moment kennelijk ook al dure interim-directeur bij Cordaan... Dat alles (o.m.!) terwijl hij tot de zomer 2008 en al jarenlang bestuursvoorzitter was van (o.a.!) de William Schrikker Groep. Waar hij in de zomer van 2008 plotseling wegging... w.s. omdat vriend Damen hem (na het succes van de overname) direct onder hém wilde hebben in de functie van vice-bestuursvoorzitter van Cordaan. En tja, daar hoort dan minstens een luxe auto met chauffeur bij. Verwey ving, volgens de media, als door Cordaan uitgezonden interim-bestuurder bij Amsterdam Thuiszorg, voor een paar maanden werk € 55.000 aan onkosten- en reisvergoedingen, naast een beloning van enkele tonnen aan euro's. Dit kennelijk náást en bovenop zijn vele andere riante inkomsten (bij onder andere de William Schrikker Groep). Onder de noemer "interimmer" kun je alle kanten op.
     Zo wordt dat geregeld onder vriendjes... En dat kon hier ook makkelijk, want er werd van tevoren door Cordaan en Verwey vast gerekend op miljoenen aan overheidssubsidie voor het zogenaamde "redden van Amsterdam Thuiszorg"... Daar stonk Jet Bussemaker van VWS niet in, ze weigerde alle (steeds lagere) aanvragen voor overheidssteun en Amsterdam Thuiszorg/Cordaan kreeg geen cent van haar. Dat was een fikse streep door de rekening van de heren, maar Cordaan moest en zou de imposante thuiszorgorganisatie inlijven. Moest wel, nadat ze al zo ongelooflijk veel geld in deze onderneming hadden gestoken. Cordaan legde dus alsnog zonder kennelijk probleem vele miljoenen euro's op tafel o.m. i.v.m. de opgelopen tekorten/schulden bij Amsterdam Thuiszorg en in juni 2008 was de overname een feit. Tel bij die vele betaalde miljoenen alle kosten voor afkoop, dure interimmers, jarenlange inzet van accountants, advocaten, etc., alle andere kosten én het sparen voor volgende fusies/overnames. Dan hoef je geen rekenkundig genie te zijn om te begrijpen waarom er zo schandalig bezuinigd wordt op de zorg voor onze meest kwetsbaren. Het zit 'm niet in te weinig geld, maar in tevéél geld van de belastingbetalers, waardoor de graaicultuur van een selecte groep "zorg"bestuurders hoogtijdagen kan blijven vieren. Over de ruggen van onze meest kwetsbare zorgvragers. Het schokkendst is eigenlijk wel dat onze overheid hier niet tegen optreedt.
     Het geld komt te gemakkelijk uit de bezuinigingen op de overwegend instellingszorg. Geen haan die ernaar kraait. In het Slotervaart "verpleeg"huis werden een paar maanden geleden op last van de regiodirecteur zelfs de zondagse chipjes wegbezuinigd; honing krijgen de oudjes niet, tenzij de hagelslag wordt geschrapt (zegt meneer de regiodirecteur) en noem maar op. Maar meneer rijdt nog steeds in zijn dikke auto. Ingehouden geld van de oudjes voor uitjes gaat w.s. ook in de onverzadigbare spaarpot van/voor de kopstukken: mijn vader heeft voor al zijn geld in ieder geval nog nooit ook maar één uitje gehad en krijgt überhaupt niets van wat in de verste verte ook maar op afleiding líjkt! (Over dit alles volgt binnenkort elders op deze site veel meer informatie)
     3. Een "onafhankelijke" klachtencommissie is er wél hoor, dat is SIGRA. Zie hier.
Cordaan's bestuurvoorzitter Damen was tot voor kort ook dáárvan bestuursvoorzitter en AT's Tanke zat mét hem in dit bestuur. Inmiddels heeft Cordaan's Verwey plaats genomen in het bestuur.

Augustus 2009:

..."Cordaan ver onder de maat ???
door bezuinigingen zijn er wantoestanden ontstaan bij Cordaan. Gaat u eens kijken bij hun pas geopende Galerie. Amsterdam Outsider Art, Nieuwe Keizersgracht 1a Amsterdam
Duizenden euro's worden er uitgegeven voor dit Hobby projectje van Directeur Eelco Damen. De clienten komen zorg tekort maar daar is het een en al luxe !"

     Eerst even iets rechtzetten: Eelco Damen is toch allang geen directeur meer! Dat was hij ooit bij IJlanden vóór hij daar (ca. 2003) bestuursvoorzitter werd. IJlanden was de organisatie die in 2005 samen met Verenigde Amstelhuizen tot Cordaan fuseerde (waarna fusie met AGO in 2006 en Amsterdam Thuiszorg in 2008). Bij Cordaan is hij de voorzitter van de raad van bestuur en tenzij de raad van toezicht hem terug fluit is hij dus de opperbaas.
     Verder lijkt deze schrijver gelijk te hebben. En ik kijk er ondanks alles toch van op dat dit allemaal maar kan in een tijd dat door Cordaan zwemuurtjes voor verstandelijk gehandicapen en zelfs de zondagse chipjes in verpleeghuizen worden wegbezuinigd.
Maar dit zal voor de heer Damen/Cordaan w.s. een verlengstuk heten van een project voor Cordaan's verstandelijk gehandicapte cliënten, althans voor een hele grote minderheid van hen: "de Kunstwerkplaats". Zo'n prestigeproject mag kennelijk wat kosten... En dat geldt vast ook voor Damen's/Cordaan's nieuwste gadget: Amsterdam Outsider Art.
Maar ach, dat mooie Amstelhuis verpeeghuis werd al Hermitage en om die pijn alsnog wat te verzachten mogen ze toch zeker wel een beetje kunnen terugkeren naar dat mooie stukje Amsterdam. Al is het 'maar' met een galerie pal náást de Hermitage! In plaats van zwemuurtjes dan maar, toch?
     Overigens schijnt de officiële opening plaats te vinden op 26 september 2009.

 

 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN © GK - bejaardenvogelvrij.nl

Top
bejaardenvogelvrij.nl