BEJAARD EN VOGELVRIJ
MEDEDELINGEN/TIPS !!
OPROEPEN !!
DWAZE KINDEREN
CORDAAN ZWARTBOEK
CORDAAN ONDER VUUR
EEN ANDER CORDAAN !
BIZAR NIEUW(s)
AMSTA en OSIRA
GESCHIEDENIS B & V
Dagboek met foto's
Fotoalbum
VERPLEEGHUIS
ZIEKENHUIS
THUISZORG
BELANGEN ZORGWERELD
Nevenfuncties
Belangverstrengeling
BEWINDVOERING
MENTORSCHAP
RECHTSPRAAK
INSTANTIES overige
POLITIEK&Ouderenzorg
LOTGENOTEN MELDEN...
In Memoriam
LOTGENOTENFORUM
LOTGENOTENCONTACT
AANBEVOLEN LINKS
Over...
Site-overzicht


V.a. 9.11.2008 (zie onder "over...")
Dank voor uw bezoek en graag tot ziens!


Nevenfuncties

(...in opbouw...)

Nevenfuncties:

Om maar een voorbeeld te noemen: de voorzitter van de Raad van Bestuur van Cordaan is ook de voorzitter van het bestuur van SIGRA (Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam). --> aanvulling d.d. 24.8.09: Saillant detail is dat de duur afgekochte bestuursvoorzitter van Amsterdam Thuiszorg, nog kort vóór Amsterdam Thuiszorg werd gekocht door Cordaan, sámen en al vele jaren met de bestuursvoorzitter van Cordaan in het bestuur van SIGRA zat...
--> aanvulling d.d. 29.8.09: inmiddels heeft bestuursvoorzitter Eelco D. plaats gemaakt voor de vicevoorzitter van Cordaan Karel V. en is hijzelf voorzitter geworden van een nieuwe "club", TopFocus. Geen wonder dat van "besturen" bij Cordaan bar weinig terecht lijkt te komen...
Onderdeel van SIGRA is SIRAAD, "Uw wegwijzer in het zorgaanbod in de regio Amsterdam", "een website van de SIGRA, het samenwerkingsverband van de gezondheidszorginstellingen in de regio Amsterdam/Diemen, Zaanstreek/Waterland en Amstel -en Meerlanden".
Een ingewikkeld geheel, bestaande uit o.m. een vereniging en een stichting, met samenwerkingstentakels in de gehele regionale zorgverleningsindustrie. Daar heb je als leek geen weet van, tot je pardoes naar een externe klachtencommissie wordt verwezen die SIGRA heet. En dat is dan je
eerste stop in het geheel van klachtenbehandeling als het uit de hand loopt binnen een instelling (in dit geval met name het Slotervaart Verpleeghuis van Cordaan). Als klagen bij de interne klachtenfunctionaris niets oplost en/of als er geen sprake van vertrouwen meer kan zijn, klop je dus aan bij SIGRA, dé externe klachtencommissie...
"De SIGRA Klachtenbehandelingscommissie is een onafhankelijke commissie. De leden van deze klachtencommissie zijn met uitzondering van de verpleeghuisarts niet werkzaam bij een van de bij de SIGRA aangesloten instellingen".
Tja, dat zal best. Op papier dan. Persoonlijk heb ik helaas al teveel bizars meegemaakt om nog te geloven in "onafhankelijkheid" waar dan ook in deze miljarden verslindende zorgwereld.
 

Een (slechts) tweede voorbeeld is de eindverantwoordelijke verpleeghuisarts van het Slotervaart verpleeghuis, Lisan S. Zij is degene onder wiens verantwoordelijkheid en in wiens directe opdracht mijn vader het verpleeghuis niet meer mag verlaten (brieven aan mij o.m. hierover volgen op deze site). Zij is, onder meer, voorzitter van de KNMG Amsterdam. (KNMG = de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunde.) Zie ook o.m. hier (waar tevens de voorzitter van de raad van bestuur van Cordaan én SIGRA wordt genoemd. (--> d.d. 24.8.09: helaas, de links laten niet meer zien wat de bedoeling was... KNMG-website is aangepast, waardoor laatst genoemde link niet meer werkt en de informatie niet meer te vinden is, het artikel op 1stelijnamsterdam.nl is verwijderd..., maar hier is (voorlopig?) nog iets te vinden.)
Bij de laatste ziekenhuisopname van vader wilde ik hem niet meer laten teruggaan naar het verpleeghuis, ik wilde hem bij mij thuis gaan verzorgen. Dat werd op alle fronten tegengewerkt/tegengehouden (ook hierover zal ik veel meer schrijven). De door mij voorheen zo vertrouwde ziekenhuisgeriater heeft volgens zeggen advies gevraagd aan de KNMG... en de KNMG adviseerde vader direct terug te plaatsen naar het verpleeghuis.... Goed mogelijk dat de geriater gewoon gesproken heeft met de eindverantwoordelijke verpleeghuisarts in de dubbelrol van voorzitter van de KNMG Amsterdam... Het verpleeghuis moest en zou vader immers terug, daar hadden ze álles voor over (volgt ook op deze site)!
 

...Wordt vervolgd...

Belangenverstrengeling: zie hier

 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN © GK - bejaardenvogelvrij.nl

Top
bejaardenvogelvrij.nl