BEJAARD EN VOGELVRIJ
MEDEDELINGEN/TIPS !!
OPROEPEN !!
DWAZE KINDEREN
CORDAAN ZWARTBOEK
CORDAAN ONDER VUUR
Acties zorgpersoneel
In de media
Citaten en reacties
Commentaar
Reacties van Cordaan
EEN ANDER CORDAAN !
BIZAR NIEUW(s)
AMSTA en OSIRA
GESCHIEDENIS B & V
Dagboek met foto's
Fotoalbum
VERPLEEGHUIS
ZIEKENHUIS
THUISZORG
BELANGEN ZORGWERELD
BEWINDVOERING
MENTORSCHAP
RECHTSPRAAK
INSTANTIES overige
POLITIEK&Ouderenzorg
LOTGENOTEN MELDEN...
In Memoriam
LOTGENOTENFORUM
LOTGENOTENCONTACT
AANBEVOLEN LINKS
Over...
Site-overzicht


V.a. 9.11.2008 (zie onder "over...")
Dank voor uw bezoek en graag tot ziens!


Reacties van Cordaan

n.a.v. berichtgeving media

Brief van Raad van Bestuur Cordaan (Eelco Damen en Karel Verwey) aan alle cliënten en hun verwanten

(Mijn vader, ik en/of andere verwanten ontvingen deze brief niet - w.s. werd hij verstuurd naar de inmiddels nieuwe mentor waarvan wij überhaupt helemaal niets horen; hierover binnenkort meer onder menuknop mentorschap)

Mijn persoonlijke visie op deze brief volgt... 

Zie over bovenstaande ook Cordaan's website. Cordaan heeft velen het vertrouwen van behoorlijke klachtenbehandeling ontnomen. En zoals velen stel ik persoonlijk weinig tot geen vertrouwen in ook Cordaan's nieuwe mogelijkheid voor klachtenmelding. Tot klachtenmelding én begeleiding daarin werkelijk geheel onafhankelijk kan geschieden van de Cordaan-organisatie, zal het danig aan vertrouwen blijven schorten. Velen hebben helaas door de arrogantie binnen Cordaan een te harde les geleerd.
Overigens beloofde Cordaan eveneens op haar website dat uitkomsten van intern en accountantsonderzoek over (de paar in de media aangekaarte!) klachten en malversaties op de website gepubliceerd zouden worden. Men verwachtte dat de gegevens in september 2009 bekend zouden zijn. Ik constateer dat er op 26 oktober 2009 nog steeds niets gepubliceerd is...
Inmiddels heb ik wel begrepen dat (zoals verwacht, want geheel passend binnen de Cordaan-cultuur) zorgpersoneel en met name de klokkenluiders het vuur zeer na aan de schenen is en wordt gelegd; tot op non-actiefstelling of dreiging ermee aan toe.

D.d. 5 november 2009: eerste publicaties over persverklaring Cordaan n.a.v. artikelen in Het Parool d.d. augustus 2009. De persverklaring d.d. 4 november 2009 is te vinden op de website van Cordaan en heeft als titel Persverklaring: Feitenonderzoek Cordaan leidt tot verbetering...
Ook hierop zal ik uiteraard mijn persoonlijke visie nog geven.
Tevens hier binnenkort ook links naar meerdere artikelen hierover in de media.

.....

 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN © GK - bejaardenvogelvrij.nl

Top
bejaardenvogelvrij.nl