BEJAARD EN VOGELVRIJ
MEDEDELINGEN/TIPS !!
OPROEPEN !!
DWAZE KINDEREN
CORDAAN ZWARTBOEK
CORDAAN ONDER VUUR
EEN ANDER CORDAAN !
BIZAR NIEUW(s)
AMSTA en OSIRA
GESCHIEDENIS B & V
Dagboek met foto's
Fotoalbum
VERPLEEGHUIS
ZIEKENHUIS
THUISZORG
BELANGEN ZORGWERELD
BEWINDVOERING
MENTORSCHAP
RECHTSPRAAK
INSTANTIES overige
POLITIEK&Ouderenzorg
LOTGENOTEN MELDEN...
In Memoriam
LOTGENOTENFORUM
LOTGENOTENCONTACT
AANBEVOLEN LINKS
Over...
Site-overzicht


V.a. 9.11.2008 (zie onder "over...")
Dank voor uw bezoek en graag tot ziens!

 Correspondentie d.d. 23.12.2009

- 1 - Ouderenbescherming.nl aan Voorzitter Tweede Kamer,
met kopie aan o.m. info@cordaan.nl

- 2 - Reactie Van Doorne N.V. advocaten, namens Cordaan

- 3 - Ouderenbescherming.nl aan Voorzitter Tweede Kamer (volgt!)

N.B.: Deze correspondentie is gevoerd geheel buiten mijn medeweten en
zonder mijn bemoeienis of instemming (echter voor mij niet geheel onwelgevallig!).
Ik plaats hem hier omdat hij goed laat zien hoever Cordaan gaat om door hen monddood

gemaakte "lastpakken" (cliënten/verwanten en w.s. ook personeel) monddood te houden en iedere
discussie over onderzorg, verwaarlozing en onethisch gedrag in de kiem te smoren.
Cordaan schroomt hierbij zelfs niet om DIRECT en BIJ VOORBAAT, van zorggelden uiteraard,
haar dure (minimaal 350 euro per uur kostende) advocatenkantoor
Van Doorne N.V. te Amsterdam in te zetten.

 

- 1 -

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: WWW.OUDERENBESCHERMING.NL
Verzonden: 23 december 2009 12:17
Aan: xxx@tweedekamer.nl
CC: xxx@parool.nl; xxx@igz.nl; xxx@sp.nl; info@cordaan.nl; xxx@minvws.nl
Onderwerp: spoedvraag aan Kamervoorzitter

 
 
Geachte Kamervoorzitter,
 
Ik wijs u op een schrijnende zaak.
Een dochter en haar zus nemen ernstige onderzorg van hun vader waar in verpleeghuis Slotervaart in Amsterdam.
De dochter vraagt aan het verpleeghuis of zij haar vader met Kerst thuis kan ontvangen.
De vader is dol op zijn dochter en niet in staat om voor zijn rechten op te komen.
De mentor zo schrijft de dochter al geruime tijd lijkt in zijn Toezicht te kort te schieten.
Deze dochter en deze vader lijken in een fuik terecht te komen van een instelling en een mentor die boos zijn op een dochter omdat zij onderzorg en disfunctioneren aan de kaak stelt.
 
Ouderenbescherming vraagt zich af of het in deze casus nog wel over het welzijn van de vader gaat of dat hier andere belangen spelen die kennelijk niet naar buiten mogen komen.
 
U weet dat de SP bekend is met wat er zoal binnen Cordaan mis gaat.
 
Ik hoop dat u deze dochter en deze oude vader hun Kerst samen kunt laten zijn.
Graag uw persoonlijke bemiddeling?
 
zie: http://www.vkblog.nl/bericht/293008/STRIJDLUSTIGE_DOCHTER_VECHT_VOOR_HAAR_RECHTEN_EN_VOOR_BETERE_ZORG_AAN_HAAR_VADER%2C
 
Gun deze vader een Kerst thuis, de man is oud en de dochter wanhopig!

Met vriendelijke groet,
 
Fxxx Bxxx
info@ouderenbescherming.nl
http://www.ouderenbescherming.nl
 
Ouderenbescherming Nederland
Postbus xxxx
6130 PG SITTARD


 - 2 -

----- Doorgestuurd bericht van Wille@van-doorne.com -----
Datum: Wed, 23 Dec 2009 15:47:13 +0100
Van: "Wille, Kriek" <Wille@van-doorne.com>
Antwoorden aan:"Wille, Kriek" <Wille@van-doorne.com>
Onderwerp: FW: Reactie op: spoedvraag aan Kamervoorzitter
Aan:info@ouderenbescherming.nl

 

Geachte Kamervoorzitter, mijne dames, heren,

Namens cliënte Cordaan reageer ik hiermee op de mail die de heer Bxxx van Ouderenbescherming vandaag aan u allen heeft gestuurd (zie hieronder).

De zaak die in de mail aan de orde wordt gesteld ligt behoorlijk wat genuanceerder dan in de mail wordt gesuggereerd. De dochter waar het in de mail om gaat - en die kennelijk de heer Bxxx zo ver heeft gekregen deze mail te sturen - heeft een langdurig en slepend conflict met Cordaan ter beslechting waarvan zij met grote regelmaat de steun van o.a. de media en nu kennelijk zelfs de politiek zoekt. De dochter is niet de wettelijk vertegenwoordiger van haar vader; dat is een door de Kantonrechter benoemde mentor. Tussen Cordaan, deze mentor, en andere verantwoordelijken enerzijds, en de dochter anderzijds, bestaat een diepgaand verschil van inzicht over wat het beste is voor de vader. Een eerder goedvinden dat vader mee naar huis mocht heeft tot een (levens)gevaarlijke situatie voor de vader geleid.

Om deze en andere redenen heeft Cordaan het in het belang van de vader geacht om op het verzoek van de dochter (om haar vader voor de kerst mee te mogen nemen) negatief te besluiten. Een brief met toelichting hierop van de Voorzitter van de Raad van Bestuur gaat hierbij (deze is  door de dochter al eerder openbaar gemaakt). Dit laat onverlet dat er zijdens Cordaan ook in het nieuwe jaar alles aan wordt gedaan om in deze situatie een betere verstandhouding te creëren, dit niet alleen in het belang van de vader en de dochter, maar in het belang van alle betrokkenen.

Ik hoop u hiermee  voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Van Doorne N.V.
Kriek Wille
Advocaat 
 
Jachthavenweg 121
1081 KM Amsterdam
P.O. Box 75265
1070 AG Amsterdam
The Netherlands   T +31 (0) 20 6789 271
F +31 (0) 20 7954 271
M +31 (0) 6 12 991 940
wille@van-doorne.com
www.van-doorne.com

N.B.: deze geslepen advocate herhaalt, in dure opdracht van Cordaan, slechts domweg bizarre leugens en acties van deze maffiose "zorg"organisatie.
     Dit behoort geheel en al tot het overbekende machtsvertoon van Cordaan en tot de domme uitingen van het ongelooflijke onvermogen van een falende "zorg"organisatie.
     Het is heel bijzonder nu zwart op wit van Cordaan te kunnen lezen dat mijn vader in een (levens)gevaarlijke situatie verkeerde, terwijl (inmiddels ex-)regiomanager Anne Hulst mij destijds (achteraf!) in een brief zelfs schreef dat ik mijn vader onnodig naar het ziekenhuis had gebracht en hem onnodig met een ziekenhuisopname had opgezadeld (in vervolg waarop zowel vader als ik door Cordaan zwaar werden "gestraft" en Cordaan er alles aan deed, met een collega van deze dure advocate, om via de rechtbank een ander "machtspersoon" dan ik voor vader benoemd te krijgen. Hetgeen ze uiteindelijk lukte met hulp van de zoons van mijn vader die ik geen "broers" meer wil noemen. Sindsdien wordt vader ook, met instemming van zijn liefhebbende zoons, in dit "verpleeg"huis gevangen gehouden)...
     De hier bedoelde (levens)gevaarlijke situatie deed zich voor toen ik, voor de derde keer binnen een half jaar na opname in dit fantastische "verpleeg"huis van Cordaan, bij mijn vader symptomen van fikse ontstekingen herkende terwijl er volgens het zo "goedgeschoolde" zorgpersoneel opnieuw helemaal niets met hem aan de hand was en zij er dus ook niets aan gingen doen. Het z.g. "avondhoofd" die middag/avond was Martine Zandbergen; ook zij nam me (tweede keer al als zeer parttime werkende enige "verpleegkundige" in een "verpleeg"huis met bijna 300 zorgafhankelijke bejaarden!) niet serieus en zei me te mogen doen wat ik wilde als ik de zorg in "verpleeg"huis Slotervaart niet vertrouwde. Dus liep ik met mijn doodzieke vader in zijn rolstoel naar de spoedhulp van het ziekenhuis, waar hij meteen aan de slangen mocht. Waardoor Cordaan opnieuw voor schut stond en om dát in de toekomst uit te sluiten, werd vader onder valse voorwendselen op een ándere afdeling dan die hij kende gevangen gezet en mij het leven nóg zwaarder en zuurder gemaakt door me telkens verder aangescherpte bezoektijden op te leggen. Waarmee ze dachten mij dan eindelijk voorgoed de mond te snoeren en de moed te ontnemen nog voor mijn vader c.q. behoorlijke zorg op te komen en misstanden te signaleren. 
     Elders op deze site is allang e.e.a. daarover te lezen, maar er volgt heus nog véél meer, incl. vele foto's en scans van alle brieven en ziekenhuisverslagen. Heel Cordaan zal van hoog tot laag de arrogante macht vergaan zijn tegen de tijd dat ik klaar ben met plaatsing van de gigantische partij bewijzen van hun vieze machtsspelletjes en leugens die het "zorg"onvermogen moeten verhullen. En die de zware onderzorg in stand houden die zelfs leidt tot verwaarlozing en wat ik inmiddels noem "opzettelijke mishandeling"!
     Bijzonder grappig is ook de laatste zin in dit schrijven: dat er "zijdens Cordaan ook in het nieuwe jaar alles aan wordt gedaan om in deze situatie een betere verstandhouding te creëren". Ik hou mijn hart vast. Als mijn vader niet door onderzorg, verwaarlozing, ondervoeding of uitdroging en straks (of nu al) ontstekingen aan zijn steeds ernstiger wordende decubituswonden in de komende maanden overlijdt, zal Cordaan vast wel ergens anders aan gaan werken ja. Dat hebben ze mij en vele anderen in de afgelopen jaren al op alle fronten bewezen... Kijk vooral alvast nog even onder "Bizar Nieuw(s)" naar hoe Cordaan "betere verstandhoudingen creëert"!


- 3 -

----- Original Message -----
From: www.ouderenbescherming.nl
To: xxx@tweedekamer.nl
Cc: gkuxxx@xxxx.nl; xxx@parool.nl; xxx@igz.nl; xxx@sp.nl; xxx@minvws.nl
Sent: Wednesday, December 23, 2009 5:30 PM
Subject:

d.d. 30.12.09:
Naar de inhoud van dit schrijven mogen met name Cordaan en haar dure advocaten nog even raden...


Ouderenbescherming.nl

cc aan dochter

 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN © GK - bejaardenvogelvrij.nl

TerugVerder
Top
bejaardenvogelvrij.nl