BEJAARD EN VOGELVRIJ
MEDEDELINGEN/TIPS !!
OPROEPEN !!
DWAZE KINDEREN
CORDAAN ZWARTBOEK
CORDAAN ONDER VUUR
EEN ANDER CORDAAN !
BIZAR NIEUW(s)
AMSTA en OSIRA
GESCHIEDENIS B & V
Dagboek met foto's
Fotoalbum
VERPLEEGHUIS
ZIEKENHUIS
THUISZORG
BELANGEN ZORGWERELD
BEWINDVOERING
MENTORSCHAP
RECHTSPRAAK
INSTANTIES overige
POLITIEK&Ouderenzorg
LOTGENOTEN MELDEN...
In Memoriam
LOTGENOTENFORUM
LOTGENOTENCONTACT
AANBEVOLEN LINKS
Over...
Site-overzicht


V.a. 9.11.2008 (zie onder "over...")
Dank voor uw bezoek en graag tot ziens!

Per email verzonden reactie aan Raad van Bestuur Cordaan d.d. 22.12.09
als antwoord op brief ondertekend door Eelco Damen, voorzitter Raad van Bestuur Cordaan d.d. 22.12.09

(voor brief RvB Cordaan zie hier)

 

Cordaan,
de heer E. Damen, voorzitter Raad van Bestuur
Panamalaan 190
Amsterdam
 
 
Geachte heer Damen,
 
Bijgaande door u ondertekende brief ontving ik, slechts door eigen telefonisch aanhouden, rond 17.30 uur heden per e-mail eindelijk alvast van uw woordvoerder Wolter Knijf. Vanmiddag was de brief volgens hem nog niet geschreven en zou pas morgen worden verstuurd, maar hij heeft me kennelijk begrepen en er opeens vaart achter gezet.
Voor alle partijen plaats ik hieronder nog even voor de duidelijkheid mijn schrijven aan u d.d. 16 december 2009, waarop uw brief nu een relatief late reactie vormt.
 
Ik merk, niet geheel onverwacht, dat u zich gemakkelijk van bedoelde klachten en problematiek afmaakt. Mede daardoor ben ik er inmiddels volledig van overtuigd dat u altijd heeft geweten van en ingestemd met het tot dit soort zaken escalerende onvoorstelbare schrikbewind binnen Cordaan. 
Ik lees dat u "bij de medisch eindverantwoordelijke en de directie van verpleeghuis Slotervaart (dat zijn resp. Lisan Schrevel en Ton Sol, precies degenen die, zo ik pas later begreep,dit bizarre geheel vanaf april 2008 al regisseren) navraag hebt gedaan naar de situatie van mijn vader en dat u gebleken is dat er om meerdere redenen besloten is dat vader het verpleeghuis niet mag verlaten" (sinds 20 juni 2008 al, voeg ik hieraan toe!); tevens schrijft u dat deze afspraak is bekrachtigd door de mentor van mijn vader. Ik kijk, gezien het allang ervaren machtsspel van Cordaan, van geen van deze zaken op.
 
Het is echter goed nu duidelijk te kunnen zien en ook verder te kunnen aantonen dat u zich als bestuursvoorzitter zonder meer schaart achter het schandalige en bizarre machtsspel van Cordaans management en directie. U heeft, voor uw gemak, kennelijk geen woord op mijn website gelezen en u blijkt, ook helaas niet onverwacht voor mij want als alle arrogante machthebbers bij Cordaan, op geen enkele manier geïnteresseerd in mijn weerwoord. Dat kenmerkt de slachtoffers makende cultuur binnen Cordaan volledig.
Er is alwéér en heel gemakkelijk sprake van "meerdere redenen". Mij zijn enkele van die redenen meermaals per brief van opeenvolgende regiomanagers, interim regiomanagers, waarnemend regiomanagers etc., in opeenvolgende brieven genoemd. Het waren altijd leugens en verdraaide feiten om maar te verhullen dat de zorg schromelijk tekort schiet en om maar te kunnen blijven volharden dat ik, als kritische dochter, met recht buiten de deur wordt gehouden en ernstig kan worden gestraft voor milde dreiging (maart/april 2008) bij afdelingsmanager en -arts afd. C1 met inschakeling van media hieromtrent. Dat mijn vader hiermee ook direct zwaar wordt gestraft, staat buiten kijf maar ook dat zal zelfs de bestuursvoorzitter van Cordaan vast wel "bijzonder spijten"...
 
Iedere van de "meerdere redenen" zijn door mij zonder meer te weerleggen. Waarschijnlijk is dat ook de reden dat u ze niet noemt in uw schrijven?
Bij heel machtig Cordaan, inclusief u als machtige bestuursvoorzitter, lukt dit weerleggen niet. Ik zal er nu, na ruim anderhalf jaar letterlijk ziekmakend gesar en pesterijen over de rug van mijn vader, alles aan doen om dit via de media eindelijk wél voor elkaar te krijgen.
U heeft als bestuursvoorzitter uw handen te lang kunnen dichtknijpen met managers, directeuren én artsen die zó staan voor de bescherming van de goede naam van Cordaan en met een door hun inmenging benoemde meeprater van in ieder geval een mentor voor vader, dat er ongelooflijke onrechtmatigheden plaatsvinden. Om nog niet te spreken van de gigantische onderzorg door chronische besparing op zorgpersoneel en daaruit voortvloeiende incidenten en onnodige sterfgevallen.
Dat u, ondanks alle mooie praatjes en teksten en gehaaide woordvoerders, niets gelegen is aan bewoners en hun welbevinden, is allang duidelijk. Dat dit ook geldt voor waarheidsbevinding, is nu ook eenduidig helder. Ik beloof u echter dat de waarheid absoluut boven tafel zal komen zodat Cordaan niet nog meer slachtoffers kan maken.
 
Ik wens u een kerst zoals die wordt voor o.m. mij en mijn vader!
 
Gonny Kxxxxxx
xxxxxxstraat x
xxxx xx Amsterdam,
22 december 2009

 

 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN © GK - bejaardenvogelvrij.nl

TerugVerder
Top
bejaardenvogelvrij.nl