BEJAARD EN VOGELVRIJ
MEDEDELINGEN/TIPS !!
OPROEPEN !!
DWAZE KINDEREN
CORDAAN ZWARTBOEK
CORDAAN ONDER VUUR
EEN ANDER CORDAAN !
BIZAR NIEUW(s)
AMSTA en OSIRA
GESCHIEDENIS B & V
Dagboek met foto's
Fotoalbum
VERPLEEGHUIS
ZIEKENHUIS
THUISZORG
BELANGEN ZORGWERELD
BEWINDVOERING
MENTORSCHAP
RECHTSPRAAK
INSTANTIES overige
POLITIEK&Ouderenzorg
LOTGENOTEN MELDEN...
In Memoriam
LOTGENOTENFORUM
LOTGENOTENCONTACT
AANBEVOLEN LINKS
Over...
Site-overzicht


V.a. 9.11.2008 (zie onder "over...")
Dank voor uw bezoek en graag tot ziens!

Per email ontvangen brief, ondertekend door Eelco Damen,
voorzitter Raad van Bestuur Cordaan

Gedateerd 21.12.09, maar volgens PDF-document waarin hij staat, geschreven op 22.12.09,
15.26 uur..., uiteraard geschreven door pers- etc. voorlichter Wolter Knijff!
(deze brief is een reactie op mijn brief d.d. 16.12.09 )

JPG-Scan
(daaronder een tekstscan)


 Tekstscan

cordaan

Panamalaan 190                    
1019 AZ Amsterdam             
Postbus
1103                        
1000 BC Amsterdam             
t 020-4356363                     
f 020-4356360                     
http://www.cordaan.nl            

Mevrouw G. Kxxxxxx
xxxxxxstraat x
xxxx xx AMSTERDAM

 

datum                                     behandeld door   
21 december 2009                         Raad van Bestuur

                                                       onze referentie
                                                       RvB 2009.227 ED/WK
 

uw brief d.d. 16 december 2009

Geachte mevrouw Kxxxxxx,

Uw bovengenoemde brief, e-mail en formulier heb ik ontvangen. U vraagt mijn persoonlijke reactie op het formulier dat u hebt bijgevoegd.

Uiteraard begrijp ik heel goed dat u graag in gezelschap van uw vader de eerste kerstdag bij u thuis zou willen doorbrengen. Juist op dit soort dagen geeft de nabijheid van familie iets extra's. Ik kan mij uw wens goed voorstellen.

Bij de medisch eindverantwoordelijke en de directie van verpleeghuis Slotervaart heb ik navraag gedaan naar de situatie van uw vader. Mij is gebleken dat er om meerdere redenen besloten is dat uw vader het verpleeghuis niet mag verlaten. Deze afspraak is bekrachtigd door de mentor van uw vader.
Het spijt mij bijzonder u deze mededeling te moeten doen. U kunt echter wel met de persoonlijk begeleider van uw vader afstemmen dat u uw vader op eerste kerstdag bezoekt tussen 10 en 14 uur en met hem een kerstlunch gebruikt in het restaurant van het verpleeghuis of in de zithoek bij afdeling B3.

Omdat u volgens uitspraak van de kantonrechter niet de wettelijke vertegenwoordiger van uw vader bent, stuur ik een afschrift van deze brief aan de benoemde onafhankelijk mentor.

Met vriendelijke groet,

 

E.W.C.M. Damen
Voorzitter Raad van Bestuur

cc. de heer P. Legebeke (mentor)


 

*** N.B.: mijn vader heeft dus een "persoonlijk begeleider" ***
Dat klinkt duur ...
Helaas vergat ik in mijn reactie de vraag te stellen sinds wanneer dat is, wie dat is en wat diegene dan zoal doet; want met een "persoonlijk begeleider" zou je als domme leek toch mogen verwachten dat er adequate en voldoende zorg wordt geleverd.
Maar het zal wel net zoiets zijn als een "onafhankelijke mentor".

Hier mijn reactie op bovenstaande briefALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN © GK - bejaardenvogelvrij.nl

TerugVerder
Top
bejaardenvogelvrij.nl