BEJAARD EN VOGELVRIJ
MEDEDELINGEN/TIPS !!
OPROEPEN !!
DWAZE KINDEREN
CORDAAN ZWARTBOEK
CORDAAN ONDER VUUR
EEN ANDER CORDAAN !
BIZAR NIEUW(s)
AMSTA en OSIRA
GESCHIEDENIS B & V
Dagboek met foto's
Fotoalbum
VERPLEEGHUIS
ZIEKENHUIS
THUISZORG
BELANGEN ZORGWERELD
BEWINDVOERING
MENTORSCHAP
RECHTSPRAAK
INSTANTIES overige
POLITIEK&Ouderenzorg
LOTGENOTEN MELDEN...
In Memoriam
LOTGENOTENFORUM
LOTGENOTENCONTACT
AANBEVOLEN LINKS
Over...
Site-overzicht


V.a. 9.11.2008 (zie onder "over...")
Dank voor uw bezoek en graag tot ziens!

Per email verzonden brief aan raad van bestuur d.d. ochtend 16.12.09
(met kopie per email aan afdelingsarts en afdelingsmanager)

Cordaan
T.a.v. de heer E. Damen,
voorzitter Raad van Bestuur
Panamalaan 190
1019 AZ AMSTERDAM
 

Amsterdam, 16 december 2009

Betreft: KERST 2009 / heer A. Kxxxxxx, afd. B3 Slotervaart verpleeghuis

Geachte heer Damen,

U heeft van mij eerder post ontvangen. Maar, zoals ook andere mensen die u schrijven ervaren, lijkt u de aan u gerichte post niet te lezen.
Ik begrijp dat u het druk heeft. Maar dat hebben vele mensen die u schrijven ook; druk genoeg om niet afgescheept te willen worden door afleidingsmanoeuvres van één van de vele medewerkers aan wie u zaken delegeert om zo zelf niets te hoeven doen aan misstanden. Waardoor de misstanden in stand gehouden worden...

Maandag j.l. heb ik in Cordaan's verpleeghuis Slotervaart een formulier ingevuld en afgegeven, waarvan in bijlage een kopie.
Het is een aanvraag voor vervoer voor mijn bijna 93-jarige vader voor aanstaande eerste kerstdag. Zodat hij weer eens een stukje buitenwereld ziet en Kerst kan vieren met zijn familie. Niets bijzonders, zo op het oog...

Uit de media, Cordaan's website en ervaringen binnen de groep Een ander Cordaan, begrijp ik dat u wilt weten wat er speelt binnen Cordaan en dat u problemen en klachten wilt oplossen. Ik ben benieuwd of dat werkelijk zo is en of de cultuur die velen binnen de organisatie ervaren, werkelijk een andere is dan door u gewenst of door u aangemoedigd.
Wat ik ervaar is zó bizar, dat ik nauwelijks kan geloven dat u er niet van op de hoogte bent. Maar het staat u vrij het tegendeel te bewijzen en zich nu in een en ander te verdiepen. 

Een goede start om u te verdiepen is: www.bejaardenvogelvrij.nl , specifiek onder "Dagboek" - december 2009 en onder "Bizar Nieuw(s)". Ook andere pagina's kunnen u informeren. Omdat de site (die amper het topje van de ijsberg laat zien tot op heden) bekend is bij vele disciplines in het Slotervaart "verpleeg"huis, alsook bij de betreffende regiodirectie en Cordaan's advocatenkantoor Van Doorne in Amsterdam, zou het ietwat verrassend zijn als u er niet eerder van had gehoord. Maar het zóu kunnen.

Ik hoor graag nog deze week uw persoonlijke reactie met betrekking tot bijgevoegd formulier. Ik ga er vanuit dat het niet de 10e gelijksoortige brief wordt die ik in huis heb, brieven die vol staan met leugens en verdraaide feiten om mensen als ik, die opkomen voor behoorlijke zorg voor een dierbare in een Cordaaninstelling, ten onrechte buiten de deur te houden en hard af te straffen over de rug en ten koste van die dierbare. Alles, voor de duidelijkheid, geheel gebaseerd op het onvermogen van Cordaan om adequate zorg te leveren.

Ik ben benieuwd of mijn vader's wellicht laatste kerst een familie-aangelegenheid wordt of een droevig verhaal in de krant.

Met vriendelijke groet,

Gonny Kuipers

xxxxxstraat x
xxxx xx Amsterdam


Bijlage: - formulier d.d. 14.12.09

 

 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN © GK - bejaardenvogelvrij.nl

TerugVerder
Top
bejaardenvogelvrij.nl