BEJAARD EN VOGELVRIJ
MEDEDELINGEN/TIPS !!
OPROEPEN !!
DWAZE KINDEREN
CORDAAN ZWARTBOEK
Cordaanlogica !
Reorganisaties...
VPH de Buitenhof
VPH Slotervaart
CORDAAN ONDER VUUR
EEN ANDER CORDAAN !
BIZAR NIEUW(s)
AMSTA en OSIRA
GESCHIEDENIS B & V
Dagboek met foto's
Fotoalbum
VERPLEEGHUIS
ZIEKENHUIS
THUISZORG
BELANGEN ZORGWERELD
BEWINDVOERING
MENTORSCHAP
RECHTSPRAAK
INSTANTIES overige
POLITIEK&Ouderenzorg
LOTGENOTEN MELDEN...
In Memoriam
LOTGENOTENFORUM
LOTGENOTENCONTACT
AANBEVOLEN LINKS
Over...
Site-overzicht


V.a. 9.11.2008 (zie onder "over...")
Dank voor uw bezoek en graag tot ziens!


Onderdeel van Cordaan Zwartboek

Cordaanlogica

Is Cordaan de weg kwijt?
 Reorganisaties


6 mei 2011

Verpleeghuis Slotervaart
(en andere locaties?)
Psychogeriatrische afdelingen B2, B3, C1
Verhuizingen, zomervakantie, etc., dus tijd voor:
Personeelsreorganisatie per 9 mei 2011 !

Voor mijn vader, voor zijn nét zo kwetsbare medebewoners én voor hun vertrouwde vaste verzorgenden wier ervaring met en kennis van de bewoners zo heel belangrijk is...

Feiten:

 1. Op ieder van deze drie afdelingen wonen circa 30 psychogeriatrische cliënten. Deze cliënten zijn overwegend zwaar zorgafhankelijke en veelal dementerende (hoog)bejaarden. Zij leven in zeer verouderde en veelal slechte omstandigheden, zoals 4 of meer bewoners op één slaapkamer, 30 cliënten op 2 huiskamers, geen mogelijkheid voor bewoners tot alarmeren van personeel, bewuste onderbezetting met veelal laag gekwalificeerd zorgpersoneel, te weinig toezicht, etc. etc..
 2. De inspectie voor de volksgezondheid heeft recent onderzoek gedaan en meerdere tekortkomingen geconstateerd waarvoor Cordaan (alwéér!) zogenaamde verbeterplannen schijnt te hebben voorgelegd. Dusdanig dat de inspectie "voorlopig tevreden" was.  Tja.
 3. Na onder meer jarenlange beloften zou, door eindelijk kleinschalig wonen gefaseerd te introduceren, nu ook de zorg verbeteren... (persoonlijk heb ik hierover, wat Cordaan betreft, ernstige twijfels).
  Alleen de bewoners die zich nog énigszins kunnen redden, zullen verhuizen naar een kleinschaliger woonvorm. Onder meer mijn nu 94-jarige vader (rolstoelgebonden en, na op aspecten jarenlange verwaarlozing, volledig zorgafhankelijk) blijft in het Slotervaart, op afdeling B3. 
 4. De eerste fase van verhuizing naar kleinschalige woonvorm (Laan van Spartaan) zal plaatsvinden rond 18 mei 2011. Een deel van de bewoners én een deel van de verzorgenden zullen dus binnen anderhalve week na vandaag vertrekken. Hun plaats zal worden ingenomen door nieuwe bewoners en nieuwe verzorgenden. Dat wil zeggen: veel vreemde gezichten voor de overgebleven bewoners en dus
  heel veel onrust en instabiliteit.
 5. In verpleeghuis Slotervaart zal ingrijpend verbouwd gaan worden. De mogelijkheid is dan ook groot dat cliënten die op de locatie blijven, voor een aantal maanden moeten verhuizen naar een andere (bestaande) locatie van Cordaan. Nóg meer vreemde gezichten en dus
  nog meer onrust en instabiliteit.
 6. De zomervakanties komen eraan. Van juni tot september zal er weer, veel meer dan "normaal" al de gang van zaken is, veelvuldig gebruik gemaakt moeten worden van uitzendkrachten, invalkrachten, flexers. Dat worden weer maanden van éxtra zorgen om de zorg! Alwéér vreemde gezichten, dus
  nóg meer onrust op onrust en instabiliteit op instabiliteit.
 7. Medio september, dus net ná de zomervakanties, volgt nog méér onrust door de tweede fase van verhuizingen naar kleinschalig wonen. Dat wil zeggen dat bewoners die al deze onrust en instabiliteit hebben overleefd én zich nog steeds een klein beetje kunnen redden (aardappeltje schillen, theedoeken vouwen?), vertrekken. Samen met, natuurlijk, wat vertrouwde vaste verzorgenden, althans degenen van hen die dan überhaupt nog bij Cordaan werken...
  Want ik begrijp inmiddels dat er nogal wat vertrouwde, vaste en ervaren verzorgenden zijn die erover denken Cordaan of zelfs de hele zorg te verlaten...

Waarom zouden verzorgenden er steeds serieuzer over denken om hun "oudjes", die ze allang niet meer de zorg kunnen bieden zoals ze dat zo graag willen, in de steek te laten?
Zou het zo kunnen zijn dat ze net even tevéél gepiepeld zijn door Cordaan?
Oordeel zelf!

Vandaag is door mij per e-mail een brief verstuurd, gericht aan bestuursvoorzitter Eelco Damen, aan huidig regiodirecteur/"geneesheer-directeur" Lisan Schrevel en aan huidig eindverantwoordelijk verpleeghuisarts Peter Wesselink.
Een kopie ervan werd verstuurd aan onder meer de leden van de Raad van Toezicht, aan de betreffende teammanager, aan de voormalige afdelingsmanagers, aan IGZ (de Inspectie), aan de staatssecretaris, aan de vaste kamercommissie van VWS, aan leden van de cliëntenraad, aan diverse media en aan overige belanghebbenden.

Ik besloot de brief te schrijven nadat anderhalve week geleden, vanuit het niets, aan zorgpersoneel van verschillende psychogeriatrische afdelingen werd meegedeeld dat ongeveer de helft van de vaste verzorgenden per 9 mei 2011 op andere afdelingen moet gaan werken. Zij kregen deze mededeling van Vera Verhoeven, locatiemanager ad interim. Mevrouw Verhoeven noemde de verzorgenden geen enkele reden voor deze plotselinge reorganisatie in een toch al zo roerige tijd. Het besluit lag er en dat was het. Op de opmerking van verzorgenden dat ze het hier niet mee eens konden zijn, zou volgens zeggen mw. Verhoeven hebben geantwoord dat ze dan wisten waar de deur is c.q. dat niemand tegen zijn/haar zin bij Cordaan hoeft te blijven werken...
Nou, zo kennen we Cordaan weer helemaal. Een dergelijke monddoodmakende opmerking kun je je als organisatie die zó ruim in haar zorgpersoneel zit natuurlijk heel goed veroorloven! Geen probleem als goede, ervaren verzorgenden opstappen!!!

Je zou verwachten dat de OR (ondernemingsraad) en de CR (cliëntenraad) hiermee direct aan de slag zouden zijn gegaan. Ik althans verwachtte dat. Achteraf blijkt echter dat alleen het zorgpersoneel over deze plotselinge reorganisatie slechts mondeling is ingelicht. Cordaan heeft het eenvoudigweg niet nodig gevonden om bewoners en hun familie, noch de OR en CR over een dergelijk ingrijpende en voor met name de kwetsbare bewoners zo risicovolle personeelsreorganisatie in te lichten.
Helaas blijkt "niet officieel ingelicht worden" voor de OR en CR een reden om ook niets te doen.
Diverse verzorgenden hebben vakbond Abvakabo ingeschakeld, maar de bond kan niet snel genoeg in actie komen om deze reorganisatie nog een halt toe te roepen.

Cordaan zou Cordaan niet zijn als ze dit niet dusdanig hadden geregeld dat ze hun plan konden doordrukken zonder welke bemoeienis dan ook. Uitgelezen tijdstip natuurlijk ook, alles even geregeld in twee weken waarin veel feest-en vrije dagen vallen plús de voorjaarsvakantie, dus maar weinig verantwoordelijken aanspreekbaar. Slimme jongens en meisjes, die bobo's van Cordaan.
Ik begrijp dat ook Cordaan op de hoogte is dat de vakbond het zorgpersoneel aan het mobiliseren is. Grijpt Cordaan met deze reorganisatie misschien haar kans om personeel uit elkaar te spelen, voordat ze met hulp van de vakbond te mondig worden???
 
Het kan m.i. vrijwel niet missen dat deze extra en ingrijpende reorganisatie kwalijke gevolgen gaat hebben voor bewoners als mijn hoogbejaarde vader.
De zorg voor hem bij Cordaan is nooit goed geweest. Na drie en een half jaar zie ik nog steeds meermaals per week zaken fout gaan wat zijn verzorging betreft. Dat zijn de gevolgen van het Cordaanbeleid: zo min mogelijk geld naar de "werkvloer" om zoveel mogelijk over te houden voor alle bekende hobby's. Er is chronisch te weinig en te laag opgeleid zorgpersoneel, te weinig toezicht, te weinig aandacht, te weinig van alles wat er nodig is. Op álles voor de cliënten/bewoners én hun verzorgenden wordt tot het uiterste beknibbeld. Ook en juist in wat voor Cordaan zeer voordelige locaties moeten zijn, zoals het verouderde Slotervaart "bejaardenpakhuis" er ongetwijfeld een is.  ("Bejaardenpakhuis" is een woord dat wordt gebruikt voor deze verouderde grootschalige zorgintellingen.) 

Woensdag 4 mei jl. begreep ik dat er niets was gedaan om deze reorganisatie met alle negatieve gevolgen te stoppen. Daarom ging ik donderdag 5 mei jl. aan de slag.

Voor mijn vader, voor zijn nét zo kwetsbare medebewoners én voor hun vertrouwde vaste verzorgenden wier ervaring met en kennis van de bewoners zo heel belangrijk is...

De brief is hier te lezen.

Verdere actie volgt.

 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN © GK - bejaardenvogelvrij.nl

Verder
Top
bejaardenvogelvrij.nl