BEJAARD EN VOGELVRIJ
MEDEDELINGEN/TIPS !!
OPROEPEN !!
DWAZE KINDEREN
CORDAAN ZWARTBOEK
CORDAAN ONDER VUUR
EEN ANDER CORDAAN !
Persberichten
Foto's/info 29.11.09
In de media
Reacties van Cordaan
BIZAR NIEUW(s)
AMSTA en OSIRA
GESCHIEDENIS B & V
Dagboek met foto's
Fotoalbum
VERPLEEGHUIS
ZIEKENHUIS
THUISZORG
BELANGEN ZORGWERELD
BEWINDVOERING
MENTORSCHAP
RECHTSPRAAK
INSTANTIES overige
POLITIEK&Ouderenzorg
LOTGENOTEN MELDEN...
In Memoriam
LOTGENOTENFORUM
LOTGENOTENCONTACT
AANBEVOLEN LINKS
Over...
Site-overzicht


V.a. 9.11.2008 (zie onder "over...")
Dank voor uw bezoek en graag tot ziens!


EEN ANDER CORDAAN !

Reacties van Cordaan

Op 29 november 2009 schreef Cordaan op haar website Cordaan.nl het volgende als reactie op de presentatie van het manifest "Een ander Cordaan!": 

Reactie op ”Een ander Cordaan”

Amsterdam, 29 november 2009


De vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van Cordaan heeft op een bijeenkomst een manifest van de groep "Een ander Cordaan" in ontvangst genomen.

Doel van de bijeenkomst is de zorg- en werkomgeving bij Cordaan te verbeteren. Dat streven ondersteunt Cordaan. De Raad van Bestuur wil meewerken aan alles wat in het belang is van de cliënten. Daarom gaat zij graag het gesprek aan met een delegatie van deze groep, die daarvoor een uitnodiging ontvangt.

Met de Socialistische Partij staat begin december een afspraak om te spreken over het onderzoek dat deze partij heeft ingesteld.

Cordaan stelt zich open voor alle voorstellen voor verbeteringen in de zorg, omdat zorg altijd beter kan. De dialoog met cliënten, verwanten en medewerkers is daarbij onontbeerlijk. De Raad van Bestuur van Cordaan merkt op, dat het onmogelijk is om op anonieme klachten in te gaan, omdat herkomst van de klacht dan vaak niet te herleiden is.

(bron: website Cordaan, d.d. 29.11.09)


Bovenstaande tekst was per 30.11.2009 verwijderd en vervangen door:


Reactie op ”Een ander Cordaan”

Amsterdam, 30 november 2009

De groep "Een ander Cordaan" heeft zondag 29 november een manifest gepresenteerd. De Raad van Toezicht van Cordaan heeft dit stuk in ontvangst genomen. Doel van de bijeenkomst is de zorg en werkomgeving bij Cordaan te verbeteren. Dat streven ondersteunen we. Wij willen meewerken aan alles wat in het belang is van onze cliënten. Daarom gaan wij graag het gesprek aan met een delegatie van deze groep. Op de uitnodiging voor een gesprek is men ingegaan. Die dialoog stellen we op prijs. Cordaan stelt zich open voor alle voorstellen voor verbeteringen in de zorg. We zijn ervan overtuigd dat zorg altijd beter kan. De dialoog met cliënten, verwanten en medewerkers is daarbij onontbeerlijk.

We herkennen het manifest als een bekrachtiging van het verandertraject dat we met Cordaan zijn ingeslagen. We hebben gemerkt dat er verwarring is over enkele feiten.

Hoe Cordaan de aan haar toevertrouwde AWBZ- en WMO-gelden besteedt, verantwoorden we in het Jaarbericht. Dit document is te vinden is op www.cordaan.nl. Het Zorgkantoor en de gemeente Amsterdam hebben nooit getwijfeld aan de juiste besteding van deze gelden. Desgewenst geven we er graag een toelichting op.

Cordaan werkt met vaste teams voor cliënten, zodat zij zoveel mogelijk met bekende gezichten te maken hebben. Door vakantie of ziekte van medewerkers kan het voorkomen dat er gebruik wordt gemaakt van de diensten van gekwalificeerde flex-medewerkers. De Cordaan Academie bevordert met trainingen en cursussen de kwaliteit van ons personeel.

Tijdens de bijeenkomst bleek een hardnekkig misverstand te zijn dat Cordaan een negatief eigen vermogen zou hebben. Dit is onjuist: inclusief het negatieve vermogen van Cordaan Thuiszorg is het vermogen van heel Cordaan positief.

(bron: website Cordaan, d.d. 30.11.09)

d.d. 7.12.09:
Genoemde reactie op Cordaan's website is in de loop van deze dag geheel verwijderd


Binnenkort mijn reacties hierop...


d.d. 9.12.09 : in Amsterdams Stadsblad (diverse edities) gelijksoortige reactie van Cordaan als bovengenoemd en eerder op Cordaan.nl.

 

 29 november 2009:
Publicatie/lancering website EEN ANDER CORDAAN !
Betuig uw steun aan het Manifest!


Top
bejaardenvogelvrij.nl