BEJAARD EN VOGELVRIJ
MEDEDELINGEN/TIPS !!
OPROEPEN !!
DWAZE KINDEREN
CORDAAN ZWARTBOEK
CORDAAN ONDER VUUR
EEN ANDER CORDAAN !
Persberichten
Foto's/info 29.11.09
In de media
Reacties van Cordaan
BIZAR NIEUW(s)
AMSTA en OSIRA
GESCHIEDENIS B & V
Dagboek met foto's
Fotoalbum
VERPLEEGHUIS
ZIEKENHUIS
THUISZORG
BELANGEN ZORGWERELD
BEWINDVOERING
MENTORSCHAP
RECHTSPRAAK
INSTANTIES overige
POLITIEK&Ouderenzorg
LOTGENOTEN MELDEN...
In Memoriam
LOTGENOTENFORUM
LOTGENOTENCONTACT
AANBEVOLEN LINKS
Over...
Site-overzicht


V.a. 9.11.2008 (zie onder "over...")
Dank voor uw bezoek en graag tot ziens!


EEN ANDER CORDAAN !

PERSBERICHTEN

 

 Persbericht 29 november 2009

N.B.: Onderstaande is door webmaster/beheerder van Bejaard en Vogelvrij (aanwezig tijdens alle bijeenkomsten en deel uitmakend van de groep "Een ander Cordaan!") iets aangepaste versie van origineel aan diverse media verzonden bericht d.d. 29 november 2009.

 

Persbericht actiegroep "Een ander Cordaan!"


Zondag 29 november lanceerde de groep "Een ander Cordaan" een manifest met eisen voor een betere organisatie van de zorginstellingen van Cordaan in Amsterdam e/o.
Een groep van werknemers en verwanten van mensen die zorg krijgen bij Cordaan stelde de eisen op.
Betrokkene Peter van der Meer: "Naar aanleiding van alle negatieve berichtgeving van de zomer en in het najaar en vele klachten die zijn binnengekomen op meldpunten hebben we dit manifest gemaakt. Wij willen dat Cordaan kleinschaliger wordt, dat er een onafhankelijk financieel onderzoek komt naar de besteding van zorggelden, dat
er een goede onafhankelijke klachtencommissie komt en dat de bestuurders een salaris krijgen dat valt onder de CAO die de mensen die het echte werk doen ook krijgen".

De groep van bezorgde betrokkenen maakte het manifest nadat een aanzienlijk aantal mensen klachten hadden gemeld bij verschillende meldpunten die na de zomer ontstonden. Er heeft een middag met een delegatie van deze mensen plaatsgevonden en daar is besloten met eisen te komen. De groep vraagt alle betrokkenen de eisen te ondertekenen.
Van der Meer: "Dat kan op  www.eenandercordaan.nl. En wij geven aan dat dit manifest pas het begin is om Cordaan te verbeteren. De situatie is zeer zorgelijk, want de werknemers en verwanten in de groep van de opstellers durven nog niet naar buiten te treden uit angst voor represailles. Dat zegt genoeg over de sfeer binnen Cordaan". Van der Meer is zelf betrokken via Nelis, een verstandelijk gehandicapte vriend, die graag BN-er wilde worden.

Het manifest werd door Nelis overhandigd aan Frie Jansen, lid van Cordaan's Raad van Toezicht.
Er waren ruim 60 mensen aanwezig op de bijeenkomst en velen van hen 
voerden het woord.
Ook sprak op de bijeenkomst de voorzitter van de Ondernemingsraad van zorginstelling Aveleijn in Borne. Daar hebben OR en werknemers orde op zaken gesteld, nadat bleek dat de directeur met goedvinden van de Raad van Bestuur een renteloze hypothecaire lening kreeg; een lening die mogelijk werd gemaakt met gelden bestemd voor de zorg voor gehandicapten. Aveleijn's OR-voorzitter sprak lof uit voor het manifest en de erin genoemde eisen voor verbetering van zorg en werkomstandigheden. Ook gaf hij aan het manifest van harte te ondersteunen.


Voor meer informatie: Peter van der Meer (06-5557263) / eenandercordaan@gmail.com . 

Genoemd manifest is op 29 november 2009 ook gepubliceerd op www.eenandercordaan.nl .


Afzender: "Een ander Cordaan!"


 

Zie foto's manifestatie d.d. 29.11.09 door Bejaard en Vogelvrij.

 

29 november 2009:
Publicatie/lancering website EEN ANDER CORDAAN !
Betuig uw steun aan het Manifest!

 

Top
bejaardenvogelvrij.nl