BEJAARD EN VOGELVRIJ
MEDEDELINGEN/TIPS !!
OPROEPEN !!
DWAZE KINDEREN
CORDAAN ZWARTBOEK
CORDAAN ONDER VUUR
EEN ANDER CORDAAN !
BIZAR NIEUW(s)
Cordaan - Algemeen
Bewoner verdronken
Cordaan- Persoonlijk
Zorg - Overheid/IGZ
AMSTA en OSIRA
GESCHIEDENIS B & V
Dagboek met foto's
Fotoalbum
VERPLEEGHUIS
ZIEKENHUIS
THUISZORG
BELANGEN ZORGWERELD
BEWINDVOERING
MENTORSCHAP
RECHTSPRAAK
INSTANTIES overige
POLITIEK&Ouderenzorg
LOTGENOTEN MELDEN...
In Memoriam
LOTGENOTENFORUM
LOTGENOTENCONTACT
AANBEVOLEN LINKS
Over...
Site-overzicht


V.a. 9.11.2008 (zie onder "over...")
Dank voor uw bezoek en graag tot ziens!


Bizar Nieuw(s)


Dementerende bewoner Slotervaartverpleeghuis verdronken

(meest recent hierover bovenaan)

Cordaan
...van mensCordaan bloed handtot mens...

  

23 januari 2011:
Naar aanleiding van o.m. de verdrinkingsdood op eigen terrein van een mij bekende bewoner van het Slotervaartverpleeghuis werd er in oktober 2010 eindelijk door IGZ (Inspectie van de Gezondheidszorg) een wat breder onderzoek gedaan bij (enkele!) zorginstellingen van Cordaan. De resultaten van deze onderzoeken werden maandag 17 januari bekend gemaakt - al eerder, onder embargo, aan diverse media en natuurlijk ook (w.s. nog veel eerder) aan Cordaan. Waarmee Cordaan wederom de haar zo overbekende afleidings- en charme-strategie goed kon voorbereiden.
De IGZ-rapporten mogen eindelijk een klein beetje realistisch genoemd worden. Ze zijn echter naar mijn ervaring verre van volledig.
Hierdoor en ook zeker mede gedreven door de recente m.i. genante reacties van Cordaan's bestuursvoorzitter Eelco Damen op de Amsterdamse televisiezender AT5 en in Het Parool, heb ik besloten er alles aan te doen om de draad van mijn verhaal weer op te pakken.
Een start gaf ik vandaag door onderstaande reactie op de website van AT5, op het nieuws d.d. 17.1.2011 met de titel "Excuses Cordaan voor dood patiënt"...

"Zo, zo... Nú al EXCUSES VAN BESTUURSVOORZITTER DAMEN ???
Nadat hij (management, hoofden, directie waren op de hoogte - en Eelco Damen dus ongetwijfeld ook) al vele jaren wist van de onveilige situatie met de binnentuinen aan het openbare water aan het Christoffel Plantijnpad??? Dát is namelijk waar de bewoner is verdronken! Om de binnentuinen van het open water te scheiden, zaten er slechts wat ijzerdraadjes tussen wat lage paaltjes gespannen! Zo was het volgens Cordaan veilig genoeg (ook in juli 2008 volgens letterlijke tekst van zelfs een huishoofd!). De verdronken bewoner, die altijd alleen maar recht voor zich uit keek, kon op een snikhete dag gewoon rechtdoor van de afdeling de tuin en het water inlopen! Zonde van het geld hè om daar een behoorlijk hekwerk ter beveiliging van de bewoners neer te zetten? Zonde van het geld!!! Zoals zoveel wat nodig is om behoorlijke zorg, aandacht en veiligheid te borgen! Vooral zonde van het geld als je vóór alles gaat voor een mentaliteit van uiterlijk vertoon, groter en groter wilt blijven groeien om nóg machtiger te worden, voor vele miljoenen andere zorginstellingen overneemt (onder de noemer "fusie") en onder meer in de duurste kantoorgebouwen wilt zetelen, in dikke auto's met chauffeur blijft rijden, ongegeneerd alwéér een extra bestuurslid benoemt en jezelf de hoogste salarissen, onkostenvergoedingen en bonussen toestopt! En onderwijl zowel kwalitatief als kwantitatief het uiterste bezuinigt op verzorgend personeel!
Wat is er trouwens gebeurd met dat (ongetwijfeld dure) externe onderzoek waar Eelco Damen vorig jaar juli aan AT5 beweerde opdracht toe te hebben gegeven? Waren de uitkomsten daarvan misschien minder mild dan de uitkomsten van de volgens ingewijden gebrekkige Inspectie-onderzoeken? En wat heeft de politie (waar naar mijn ervaringen de Cordaanbazen natuurlijk óók vriendjes hebben) geconcludeerd? Wat is er gebeurd met de kennis en informatie dat de verdronken bewoner eerder al was mishandeld op de afdeling?
Ontegenzeggelijk heeft Cordaan 100% schuld aan de verdrinkingsdood - net als aan heel veel van de z.g. "incidenten" die onder duidelijke verantwoordelijkheid plaatsvinden en die, uiteraard, grotendeels in de doofpot zitten - incidenten die ook nodeloos lijden en levens kosten. Om dan na méér dan een half jaar met zo'n slap excuusje te komen en dit dan zelfs nog meteen door veelvuldig "maar" te laten volgen, daarvoor moet je bij Cordaan en Eelco Damen zijn! Net zo goed als voor prachtige uitspraken over het investeren van (w.s. uitgespaard zorg)geld in zaken die ze m.i. allang op de agenda hadden staan. Investeringen niet voor de cliënten/bewoners c.q. een adequaat niveau van zorg, want dat zou dan natuurlijk al veel eerder zijn gebeurd. Alle misstanden zijn immers al zo lang bekend, maar telkens weer welbewust en chronisch door de heer Damen en gevolg óntkend! Nee, de nu genoemde investeringen zullen allereerst wel weer worden aangewend voor eigen (machts)gewin en o.a. toekomstplannen met de gebouwen: ze willen o.m. "expertisecentra" voor revalidatie (ja heus, echt waar!) oprichten in bestaande, vooral verouderde gebouwen. Mooi dat tijdens alle negatieve publiciteit met dergelijke voorbereidingen nu begonnen kan worden onder het mom van "verbeteringen voor de bewoners". Geheel in de stijl van Cordaan, waar de zorgbobo's zich, geslepen en met charmante praatjes, telkens weer uit de grootste misstanden door falend bestuur en management weten te kletsen!
Gezien het m.i. grote gebrek aan werkelijk vrije pers en kritische journalisten met lef, meer over e.e.a. binnenkort op mijn website."

 

Het volgende bericht staat sinds 15 juli 2010 op het forum:

Onderwerp: "Slotervaart verpleeghuis bewoner verdronken"

"U zal wel weten dat een bewoner zoek was 30 Juni van een gesloten afdeling. Twee dagen later door de brandweer op gedregt. Verdronken in het water meteen bij het verpleeghuis. Cordaan geeft geen geld voor personeel om op demente bewoners te letten en goeie beveiliging is alleen voor de dure kantoren he. De oudjes mogen kreperen. In de wandelgangen zeggen ze dat Cordaan de familie wel weer zal afkopen om maar niet naar de media te gaan. Dan kan dit ook weer in de doofpot blijven. Kan u niet wat erover schrijven?"
 
-----

Naar aanleiding van dit helaas anonieme bericht en wat anonieme mails via de website wil ik hier een reactie geven aan de schrijvers.

Op het lotgenotenforum gaf ik de volgende reactie al:

"Goed dat hiervoor aandacht wordt gezocht hoor, maar waarom moet dat nou toch via anonieme mails en berichten? Ik hoop dat mensen die mij benaderen ook contact zoeken met de media en er rekening mee houden dat niemand iets kan doen met anonieme verhalen. Kijk bovendien uit voor die wandelgangen, daar gebeuren rare dingen!"

-----

d.d. 19 juli 2010:
Het spijt me dat ik hier wat kortaf op leek te reageren, mijn gehele reactie paste niet op het forum.
Hierbij, omdat dit ook mij dwars zit en het forum weinig ruimte biedt, hier toch een snelle toevoeging voor de schrijvers en ieder ander die tevergeefs naar nieuws zoekt over deze tragische gebeurtenis:

Ik vind het vreselijk wat er gebeurd is. Maar het betreft niet mijn vader (die kan "gelukkig" niet eens meer lopen...) of iets wat ik direct heb meegemaakt en ik weet dus niet of ik me hierin moet mengen en me de mogelijke ellende van schrijfsels hierover op de hals wil halen. Kan al enige tijd weinig doen ook op deze website en bovendien hebben de dure Cordaanadvocaten (Van Doorne N.V.) al sinds 2009 opdracht om in de gaten te houden wat ik doe en schrijf en me te dreigen met inzet van zogenaamde rechtsmiddelen. Weten jullie ook weer wat meer over de besteding van de zorggelden... 

Uiteraard ben ik wel allang op de hoogte van de verdrinkingsdood van de bewoner, zoals voor het halve huis geldt. Alles werd opeens vanaf vrijdag 2 juli dubbel afgesloten en de bewoners mochten niet meer in de tuin. De op 30 juni vermiste/verdronken man woonde op de afdeling waar mijn vader verblijft en ik kende hem en zijn vrouw persoonlijk. Het is verschrikkelijk, vooral omdat er met o.m. deze bewoner ook al eerder incidenten waren. Elke maatregel bleef uit en er moest dus wel eerst iets vreselijks gebeuren wat niet te ontkennen of recht te praten valt. Natuurlijk probeert Cordaan dit binnenshuis te houden, w.s. onder het mom van een zogenaamd onderzoek en vervolgens waait het dan wel weer over. Terwijl iedereen weet dat er structureel en op alle fronten zoveel schort aan veiligheid en toezicht. De twee zorgmedewerkers die er waren toen de man "verdween", konden onmogelijk alle bewoners in de gaten houden. De dagelijkse routine en omstandigheden laten dat nooit toe. Dit is een uitgesproken drama met name voor de familie (ook voor de betrokken medewerkers denk ik en voor de "goede" bewoners van de afdeling die weten wat er gebeurd is!) en het had nooit mogen kunnen gebeuren; maar er zijn zoveel zogenaamde "incidenten" door gebrek aan toezicht, adequate aantallen behoorlijk opgeleid (en vast!) zorgpersoneel en behoorlijke beveiliging. De werkelijke verzorging lijkt steeds meer de structurele sluitpost voor Cordaan te vormen en dat kan niet anders gaan dan over de ruggen van bewoners en zorgpersoneel.

En ja, die doofpot ken ik, die groeit en groeit; we kunnen slechts hopen dat hij toch een keer spontaan openbarst en dat alle notoire doofpotzitters worden ontmaskerd.
 
Ik betuig mijn diepe medeleven aan de familie van de heer M.M. en wens hen alle mogelijke kracht toe. 
-----
 
Zie ook:
AT5-TV
Nieuws d.d. 16 juli 2010
en AT5 
Reactie cliëntenraad
d.d. 19 juli 2010

 

Top
bejaardenvogelvrij.nl