BEJAARD EN VOGELVRIJ
MEDEDELINGEN/TIPS !!
OPROEPEN !!
DWAZE KINDEREN
Dwaze Kinderen info
Einde beweging ???
CORDAAN ZWARTBOEK
CORDAAN ONDER VUUR
EEN ANDER CORDAAN !
BIZAR NIEUW(s)
AMSTA en OSIRA
GESCHIEDENIS B & V
Dagboek met foto's
Fotoalbum
VERPLEEGHUIS
ZIEKENHUIS
THUISZORG
BELANGEN ZORGWERELD
BEWINDVOERING
MENTORSCHAP
RECHTSPRAAK
INSTANTIES overige
POLITIEK&Ouderenzorg
LOTGENOTEN MELDEN...
In Memoriam
LOTGENOTENFORUM
LOTGENOTENCONTACT
AANBEVOLEN LINKS
Over...
Site-overzicht


V.a. 9.11.2008 (zie onder "over...")
Dank voor uw bezoek en graag tot ziens!


DWAZE KINDEREN
ACTIES !
27 APRIL 2011: EINDE BEWEGING ??? OF GAAN WIJ DOOR ?

6 JUNI 2011: WIJ GAAN DOOR !!!
De Dwaze Kinderen gaan door !

"Wij" zijn een landelijke groepering van mensen die al jarenlang contact met elkaar hebben over de misstanden in en rond de ouderenzorg voor onze bejaarde ouders.

Wij stonden als dwaze kinderen op 2 april 2011 op het Plein in Den Haag. Wij spraken daar, samen met alle deelnemers die dag, vol overtuiging de belofte uit dat wij er maandelijks zouden terugkeren om een krachtige stem te vormen voor alle kwetsbare ouderen in slechte zorgomstandigheden in ons land. Wij beloofden ook dat maandelijks samen te zullen blijven doen, zo lang als nodig is, net zolang tot een behoorlijk niveau van zorg en alles wat daartoe behoort voor al onze ouderen een feit zou zijn.

Wij bereidden ons voor op de volgende manifestatie op 7 mei 2011. Op 27 april 2011 kregen we bericht dat deze en volgende manifestaties niet meer door gingen. Eén persoon had dit besloten en niemand kreeg uitleg. Vragen werden niet beantwoord, iedereen werd verwezen naar een bericht op een weblog. Dat bericht staat onderaan op deze pagina nog te lezen.
Wij maakten (evenals de werkelijke initiatiefnemer Louis O.) duidelijk dat wij wilden doorgaan met waar we aan waren begonnen en dat we onze beloften wilden gaan inlossen. Daarop kwam direct een verbod en zelfs dreiging van gerechtelijke stappen. Ook de betreffende mail staat op deze pagina nog te lezen.

Natuurlijk laten wij ons de mond niet snoeren. Niet door zorginstellingen met maffiose trekken en streken als intimidatie en vergelding en zeker niet door één individu die de ouderenbelangen hoog in het vaandel zou hebben maar die diezelfde trekken en streken vertoont. Wij hebben geen enkel respect voor noch geduld met dergelijk gedrag en volledig misplaatste machtsuitingen terwijl onze ouders c.q. onze ouderen zo in het geding zijn.

Wij ZIJN de dwaze kinderen en wij gaan door!
Met een groeiend aantal dwaze kinderen vormen wij nu

 de dwaze kinderen
www.dedwazekinderen.nl

Wij komen weer bij elkaar op het Plein in Den Haag
op woensdag 15 juni 2011, van 14.30 uur tot 17.00 uur

15 juni is namelijk wereldwijd uitgeroepen tot
De Internationale Dag Tegen Ouderenmishandeling

Wij kozen deze dag omdat wij alle misstanden die wij ervaren in en rond de zorg voor onze ouders samenvatten onder de noemer ouderenmishandeling.

We hadden een korte voorbereidingstijd en we weten dat de vakantieperiode alweer aanbreekt. Misschien staan we daar dus op 15 juni met een kleine groep. Dat achten we geen probleem. Zolang wij daar maar staan om onze beloften gestand te doen. Wij blijven ons laten horen en zien.
Degenen van ons die niet op vakantie zijn en niet al zwaarwegende verplichtingen waren aangegaan voor 15 juni, zullen er zijn.

Om te laten zien dat het ons menens is.
Voor onze ouders.
Voor menswaardige ouderenzorg.

Iedereen, zonder uitzondering, die met ons mee wil doen op 15 juni en/of daarna is
van harte welkom.

Lees meer op onze website
 de dwaze kinderen
www.dedwazekinderen.nl

 

N.B.van Bejaard en Vogelvrij: op 7 juni 2011 ontvingen wij, middels o.m. een tekst op het internet, het bericht dat de initiatiefnemers van 2 april zich nu hebben teruggetrokken en "het stokje" aan ons, De Dwaze Kinderen, hebben overgedragen. Dit ging gepaard met publicatie door hen van ons persbericht en een verwijzing naar onze website.
Wij willen een ieder laten weten dat wij voor deze strijd voor onze ouderen gekozen hebben voor stevige pijlers. Het ons ongevraagd overgedragen stokje accepteren wij. Het zal nu op een stevig fundament rusten en in onze handen niet meer breekbaar zijn.

 
 

Wat vooraf ging... 

Reactie van Bejaard en Vogelvrij op 'opschorting' manifestaties 'Dwaze Kinderen'...

Amsterdam, 27 april 2011

Velen van ons hebben jaren uitgekeken naar een beweging als 'Dwaze Kinderen'.
Zo'n twee en een half jaar geleden al leek een dergelijke beweging onder de naam 'Dwaze Familie' van de grond te komen.
Zowel toen als nu hebben mensen zich er met hart en ziel voor ingezet om gezamenlijk te kunnen vechten voor behoorlijke ouderenzorg voor onze dierbaren in met name de verpleeg- en verzorgingshuizen én voor al hun rechten.

Toen was de initiatiefnemer Frans B., die de stekker er helaas vroegtijdig uit trok.
Nu was de initiatiefnemer Louis O. en Louis vroeg samenwerking met Frans B..
Beide heren hebben zich samen met anderen vergaand ingezet en 'Dwaze Kinderen' kwam bijzonder goed van de grond. Er was een fantastische openingsmanifestatie en iedereen was ervan overtuigd dat dit een grote beweging kon worden.
 
Tot vandaag. Want vandaag kwam er slecht nieuws voor iedereen die als 'dwaas kind' bereid is te vechten voor behoorlijke (= heel veel betere dan nu gangbaar) ouderenzorg en voor de geschonden rechten van onze dierbaren.
Hoewel ik goede hoop had dat het zou gaan lukken met 'Dwaze Kinderen' en ik er ook achter stond en in bleef geloven, kwam het nieuws vandaag voor mij helaas niet helemaal onverwacht; de voortekenen waren er ook dit keer: op het door Frans B. beheerde weblog www.dwazekinderen.blogspot.com gebeurde niets, maar er werd wel van alles verwijderd, onder meer foto's van mensen die Frans B. niet loyaal aan hem persoonlijk acht. Frans B. blokkeerde/blokkeert op zijn website 'Ouderenbescherming' ook IP-adressen van steeds meer mensen die hij als hem onwelgevallig bestempelt. Waarmee het noodzakelijke publieke karakter van de websites verdwijnt en de door hem toegepaste censuur hoogtij viert.
Vandaag werd door Frans B. selectief het volgende bericht verzonden en door hem ook op het 'Dwaze Kinderen'-weblog geplaatst:

* Organisatie 'Dwaze Kinderen' maakt pas op de plaats!

De eerste manifestatie in april 2011 en de talloze TV- en Radio-uitzendingen en krantenartikelen maakten onder zorgafhankelijken die in verpleeg- en verzorgingshuizen wonen, hun familieleden en hun zorgprofessionals en allen die met het onderwerp verbondenheid voelen, veel los.

De organisatie ontving vele honderden reacties uit binnen en buitenland. Mensen reageerden massaal verontwaardigd en schreven en schrijven nog steeds lange brieven waarin ze vaak hartverscheurende
ervaringen delen.

De afgelopen weken hebben we met man en macht gewerkt om de vele honderden brieven en mails te lezen. Vervolgens zijn we begonnen met persoonlijke beantwoording. In bepaalde situaties betekent dit dat we
ervoor kiezen gesprekken bij mensen thuis of in zorginstellingen te voeren. De enorme hoeveelheid aan reacties heeft de organisatie totaal overrompeld. Het verwerken daarvan vraagt naast veel tijd bovenal
zorgvuldigheid.
De beantwoording van alle mails en brieven zal nog vele weken al onze aandacht vragen. Daardoor is het maandelijks organiseren en neerzetten van een manifestatie momenteel te ambitieus. De organisatie kan op dit moment  dan ook onvoldoende borgen dat de geplande Manifestatie van 7 mei a.s. verantwoord wordt neergezet. Om deze reden hebben we besloten de voorbereiding stop te zetten. We streven ernaar om een ieder die zich heeft aangemeld persoonlijk hierover te informeren.

Hoe nu verder?
Tussen de reacties zitten bruikbare ideeën die we nader zullen uitwerken. Ook hebben zich een aantal mensen aangemeld om mee te denken over ´hoe nu verder´. In het najaar komen we daarover op deze
site met nieuwe informatie. Tot die tijd schorten we alle Dwaze Kinderen activiteiten op. We vertrouwen op ieders begrip!

We wensen iedereen een goede zomer!

Louis O.
Frans Br.
Carlo v. L.
Martoeska M.

http://dwazekinderen.blogspot.com/ 

Geplaatst door redactie op 00:56 
 

- Toegevoegde zin avond 27.4.11:

(De organisatie is niet verantwoordelijk voor berichtgeving op andere sites en of in media die afwijken van de berichtgeving zoals bovenstaand is weergeven)  * 

----------

Bovenstaande is de letterlijke weergave van de door Frans B. geschreven tekst die door hem op 27 april 2011 selectief werd verzonden en op het betreffende weblog werd geplaatst.

Insiders weten dat de in de berichtgeving van Frans B. vermelde redenen voor het opschorten van de manifestaties drogredenen zijn. Frans B. heeft 'gewoon' hoogst persoonlijk de stekker er weer eens uit getrokken omdat hem zaken niet zinden - ondanks alle en vele bezwaren van degenen met wie hij samenwerkt(e) en ondanks alle kwalijke gevolgen van zijn handelen.
Op mijn begrip kan hij dan ook niet meer rekenen. En aan een goede zomer voor onze dierbaren in de verpleeg- en verzorgingshuizen mogen we ten zeerste twijfelen. Nu al sterven er bejaarden door uitdroging vanwege de extra druk van het warme voorjaarsweer. En dan zijn de echte zomer en de zomervakanties met nóg minder personeel nog niet eens begonnen!
Een goede zomer teruggewenst dus, meneer B.! Laat ons vooral niet samen op dat Plein gaan staan omdat u zoveel brieven ontvangt...!

Ik heb me altijd voorgenomen om naar buiten door dik en dun loyaal te blijven aan iedereen die net als ik en vele anderen strijden voor goede zorg voor onze bejaarde dierbaren. Het is hoe dan ook een gezamenlijk doel. Die loyaliteit kan ik vandaag en hier helaas niet opbrengen.

Er stond iets werkelijk goeds op stapel en slechts één persoon heeft het weer van tafel kunnen vegen omdat hem de macht werd gegeven een betreffende website te beheren. Dat dit ten koste gaat van zowel de vele ouderen in barre zorgomstandigheden als van veel van hun familieleden/vrienden die, mét hun dierbaren, door zorginstellingen worden gemangeld en daar gezamenlijk tegen willen vechten, is voor deze persoon niet belangrijk. Hij is belangrijk en als hij, om welke reden dan ook, de stekker uit iets gezamenlijks wil trekken, dan gebeurt dat en dan doet verder niets er meer toe. Het is helaas niet de eerste keer dat we dit van hem zien en dit gedrag is zonder meer zeer nadelig voor het gezamenlijke doel wat zo ontzettend belangrijk is.

opgeblazen ego

Ik vind dan ook de tijd rijp om hier een waarschuwing te geven. Deze persoon werkt hard en kan veel, maar het is geen teamplayer. Hij hanteert kwalijke manieren om de eigen zin door te drijven en waar hij faalt, ligt de schuld altijd bij anderen. Precies zoals de zorgbobo's dat zo succesvol doen.
Wie werkelijk iets wil bereiken wat de ouderenzorg betreft, maakt zich op geen enkele manier afhankelijk van hem, maar werkt hooguit náást hem. Geef nooit zaken aan hem uit handen, want voordat je het weet, ben je alles weer kwijt, zoals hier eens temeer te zien is. En dat zal nooit in het belang van onze dierbaren in de instellingszorg zijn.

'Hoe nu verder'?
Meerdere "dwaze kinderen" vatten nu het plan op om gewoon op 7 mei tussen 14.00 uur en 16.00 uur op het Plein in Den Haag bijeen te komen. Om een stil protest te houden tegen de wantoestanden in de ouderenzorg. Ons protest zal worden gezien.
Als u er ook voor voelt, neem dan even contact op via lotgenotencontact op deze website.
Hopelijk zien we elkaar dan alsnog op 7 mei a.s. in Den Haag!

----------

28 april 2011:

Van "Ouderenbescherming" ontvangen e-mail:

----- Original Message -----
Sent: Thursday, April 28, 2011 2:15 PM
Subject: 1e aanschrijving

Hallo Gonny Kuipers,

In overleg met de politie Haaglanden:

Heden is er overleg gevoerd met de politie Haaglanden.

De vergunning met gebruik van de merknaam 'Dwaze Kinderen' is voor 7 mei 2011 ingetrokken.

Op uw site staat dat u met gebruik van de merknaam Dwaze Kinderen mensen mobiliseert voor een manifestatie op het Plein.
De politie Haaglanden laat weten dat u hiervoor geen vergunning heeft aangevraagd.

Voorts:

Ook lezen we dat u op internet mensen beschaamt en beschuldigt van zaken waar zij zich niet tegen kunnen verdedigen.

Ik sommeer u binnen 24 uur alle informatie met gebruik van de merknaam Dwaze Kinderen van uw site te verwijderen alsmede tevens alle tekst over de door u aangehaalde personen te verwijderen.

Indien u niet aan deze wens voldoet zal er tegen u aangifte worden gedaan wegens laster en smaad en kunt u zonder tegenbericht juridische stappen verwachten van onze huisadvocaat mr Moszkowicz, zie 
vissers-moszkowicz.nl

Frans Brekelmans

----------

1 mei 2011: er is besloten om op 7 mei 2011 nog geen tweede bijeenkomst onder andere vlag te laten plaatsvinden; er zal een poging gedaan worden tot overleg.
Verdere informatie volgt zodra bekend.

Het besluit om op 7 mei 2011 geen bijeenkomst te laten plaatsvinden, heeft op geen enkele manier te maken met de helaas bekende wilde en ongefundeerde dreigementen van de heer B. met betrekking tot welke juridische of gerechtelijke stappen dan ook. Het heeft ook niets te maken met een verguning, noch met het aantal deelnemers dat gemobiliseerd zou kunnen worden.
Het besluit is genomen uit respect voor "dwaze kinderen" die nog geen besluit hebben kunnen nemen én uit respect voor het zo belangrijke doel wat ons allen verbindt: echt gezamenlijk opkomen voor de zo zeer geschonden rechten van onze bejaarde dierbaren.
Ik spreek de hoop uit dat wij elkaar op heel korte termijn vinden en samen weer op het Plein zullen staan om eendrachtig door te gaan met waar we op 2 april 2011 zo gemotiveerd aan begonnen.

Nadere informatie volgt.

6 en 7 juni 2011: zie het bovenste deel van deze pagina.

 


B&V-logo
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN © GK - bejaardenvogelvrij.nl

Top
bejaardenvogelvrij.nl