BEJAARD EN VOGELVRIJ
MEDEDELINGEN/TIPS !!
OPROEPEN !!
DWAZE KINDEREN
CORDAAN ZWARTBOEK
CORDAAN ONDER VUUR
EEN ANDER CORDAAN !
BIZAR NIEUW(s)
AMSTA en OSIRA
GESCHIEDENIS B & V
Dagboek met foto's
Fotoalbum
VERPLEEGHUIS
Info+links vph.
Brieven/mail aan vph
Brieven/mail van vph
Onderzorg (+ foto's)
ZIEKENHUIS
THUISZORG
BELANGEN ZORGWERELD
BEWINDVOERING
MENTORSCHAP
RECHTSPRAAK
INSTANTIES overige
POLITIEK&Ouderenzorg
LOTGENOTEN MELDEN...
In Memoriam
LOTGENOTENFORUM
LOTGENOTENCONTACT
AANBEVOLEN LINKS
Over...
Site-overzicht


V.a. 9.11.2008 (zie onder "over...")
Dank voor uw bezoek en graag tot ziens!


Brieven/mail aan verpleeghuis

(...in opbouw...)

Hier probeer ik op korte termijn de inhoud te tonen van

  • Diverse mails aan met name afdelingsarts en afdelingshoofd van afdeling C1 van het verpleeghuis
  • Brieven die ik schreef aan de regiodirecteur van Cordaan Parkstad, waarin ik, heel naïef, verzocht om zijn inmenging in de gespannen situatie die aan het ontstaan was. Ik besefte toen nog niet dat juist deze regiodirecteur persoonlijk de regie voerde over het mij volkomen buitenspel zetten en alle gevolgen vandien
  • Diverse mails aan regiomanager/afdelingsmanager en -arts afd. B3 verpleeghuis
  • Overige correspondentie aan Cordaan/verpleeghuis Slotervaart 


d.d. 18 augustus 2009:
Naar aanleiding van mij door regiomanagement opgelegde bezoektijden sinds 28 april 2008 volgt hier zo spoedig mogelijk de meest recente correspondentie, te weten:
- inhoud mails van mij aan regiomanager d.d. 9 april 2009 en 23 juli 2009
- inhoud mail van mij aan o.m. regiomanager n.a.v. incidenten afdeling B3 d.d. 25 juli 2009
- n.a.v. voorstaande: brief aan mij van regiomanagement d.d. 28 juli 2009
- mijn reacties d.d. 17 augustus 2009 op brief van regiomanagement d.d. 28 juli 2009, zoals
  ook verzonden aan o.m. politiek, media en inspectie volksgezondheid, nu al hier te zien
Inhoud eerdere correspondentie over opgelegde bezoektijden en overige bizarre maatregelen volgt op korte termijn...

...... 

 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN © GK - bejaardenvogelvrij.nl

Top
bejaardenvogelvrij.nl